19 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2018/2019.

Na akademii wyróżniliśmy najlepszych uczniów naszej szkoły wręczając im świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Wychowankom przedszkola zostały wręczone dyplomy gratulacyjne i upominki będące nagrodą ukończenia zerówki. Wszyscy uczniowie klasy trzeciej otrzymali książkę na pamiątkę zakończenia I etapu edukacyjnego. Pani dyrektor Ewa Ryś podziękowała wszystkim nauczycielom za trud  i wysiłek włożony w pracę nad kształtowaniem wiedzy i umiejętności uczniów w br. szkolnym. Na zakończenie życzyła wszystkim pracownikom i uczniom wspaniałej pogody i udanego oraz bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Zdjęcia na stronie: https://www.facebook.com/moja.brzeznica