Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

W aspekcie znacznej liczby zachorowań w województwie śląskim oraz znikomego zainteresowania rodziców dzieci przedszkolnych, organ prowadzący wspólnie z Dyrektorem Przedszkola podjął decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania Przedszkola w Brzeźnicy.

W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola - telefon lub e-mail lub Urzędem Gminy w Rudniku, tel. 32 410 64 28. Organ prowadzący, wraz z dyrektorem placówki, na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie zmiany sytuacji lub zmiany wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówki przedszkolnej. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej placówki lub Gminy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.
E.R.