Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Uwaga Rodzice!
Zgodnie z wytycznymi MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w naszej placówce jest problem z ilością miejsc dla dzieci z grupy młodszej – od 1 września możemy przyjąć 9 dzieci.

Aktualnie podjęto działania w celu powiększenia Sali przedszkolnej (wtedy byłaby możliwość przyjęcia 18 dzieci). Jednak nie ma fizycznej możliwości (projekt, zgody), aby nastąpiło to do 1 września. Po uzyskaniu koniecznej dokumentacji chcemy roboty przeprowadzić w ciągu roku szkolnego żeby objąć opieką jak największą liczbę dzieci.
Podkreślamy, iż opieką otoczone zostaną dzieci rodziców niemogących pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Pierwszeństwo mają osoby pracujące w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Konieczna jest weryfikacja wiedzy o ilości dzieci w grupie młodszej. Prosimy o telefoniczną lub mailową informację w dniach 20.08 – 26.08.2020r.
Grupa starsza – obejmuje dzieci 6-letnie i 5-letnie, dla których obwodem szkolnym jest szkoła w Brzeźnicy - ilość miejsc 12 (również prosimy o potwierdzenie pobytu w przedszkolu).
Informacja o wyprawce umieszczona została na stronie facebook Zespołu.
Informujemy iż, w późniejszym terminie rodzic będzie zobowiązany do wypełnienia stosownych oświadczeń.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przemyślaną decyzję.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/