Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Godziny pracy psychologa:
Wtorek 9.00-15.00
Czwartek 12.30-16.30
Zajęcia psychologiczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością.
Terapia jest prowadzona indywidualnie z jednym dzieckiem lub w małych grupach. Uczestnikami tych zajęć są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podczas spotkań z psychologiem uczniowie, dzieci:
- nabywają kompetencji społecznych,
- pracują nad poprawą koncentracji uwagi,
- usprawniają zaburzone funkcje poznawcze,
- uczą się swobodnej wypowiedzi i innych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w roli ucznia.
W naszej placówce zajęcia terapii psychologicznej odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych i ciekawych pomocy dydaktycznych.
Plan pracy psychologa
1. Wspieranie rodziców w rozwoju i wychowaniu dzieci
- Konsultacje indywidualne dla rodziców
2.Wspieranie rozwoju indywidualnego uczniów klas i oddziałów integracyjnych
-Terapia indywidualna - zaburzenia emocjonalne
3. Wspieranie nauczycieli i pedagogów w procesie kształcenia i wychowania
-Konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi w klasach, oddziałach integracyjnych oraz z pedagogami
4. Opiniowanie w sprawach uczniów, dzieci.