Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Władze Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica
  1. Teresa Kocur - prezes
  2. Sabina Jaskóła - wiceprezes
  3. Danuta Bajerska - księgowa
  4. Grzegorz Ryczkowski - sekretarz
  5. Sylwia Malik - członek
  6. Monika Macheta - członek
Komisja Rewizyjna: Sylwia Parys, Lidia Dyrska i Aniela Niziołek

Statut Stowarzyszenia (PDF - 38kB)
Dnia 21 stycznia reaktywowało się Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Brzeźnica
w celu wspmagania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poprzez wyszukiwanie programów pomocowych, pozyskiwanie środków z zewnątrz oraz współpracy
z innymi tego typu stowarzyszeniami.